The Night Will Be Black
Compagnie Haut et Court (BR) | a: Astrid Toledo
01.06.2010. | 02.06.2010. | 03.06.2010.
Zagrebački plesni centar
 

“Uočavajući neka ponavljanja u vlastitim (fotografskim) zapisima, shvatila sam da većina tih ljudi leži, bilo da spava ili da je omamljena, i da im je često vrlo teško stajati, autonomno upravljati vlastitim tijelom i njegovim akcijama.

Počela sam istraživati položaj ljudi koji leže, koji su blizu tla, koji pužu. U tom procesu, geste, tjelesna stanja i pokreti počeli su biti nit vodilja djela i kreirali su ‘dramaturški’ pristup.

Bilo je nužno ne okretati se vlastitoj prošlosti i ne pokušavati iščitati ‘povijest’ koja na neki način determinira trenutno stanje populacije na ulicama. Takav pristup dotiče se još jednog bitnog pitanja – kako u predstavi koristiti temu koja tako silovito nameće socijalni aspekt, a da se pri tom ne udaljim od potrage za apstrakcijom, za onom osjetljivom dimenzijom koja bi nadvladala cijeli problem.”  
kreatorica, izvođačica & kostimografkinja: Astrid Takche de Toledo
oblikovanje svjetla & fotografije: Nicolas Boudier
zvuk: Lois Lancaster

Astrid Takche de Toledo je interpretatorica i kreatorica. Obrazovala se u klasičnom baletu, modernom i konačno suvremenom plesu na Angel Vienna School u Rio de Janeiru, na londonskoj Contemporary Dance School, The Place, i Trisha Brown School u New Yorku, a nedavno je diplomirala ples na Université Paris VIII. Četiri je godine surađivala i plesala sa Paulom Nestorov, između ostalog i  na Lyon Dance Biennialu

Istovremeno pohađala je satove scenografije, te se počela baviti izradom i manipulacijom lutaka, a po povratku u Brazil, sa Alexandreom Boccaneraom, počinje kreirati predstave koje spajaju ples sa kazalištem objekata. Posljedično, njezin interes za istraživanje jezika tijela koncentriran je na tijela ‘bez volje’, pasivna i prepuštena vlastitoj težini, za odnos pokretnog i nepokretnog.

Solo The Night Will be Dark rezultat je njezina fotografskog istraživanja beskućničke populacije Rio de Janeira.