Trajal Harrell
Trajal Harrell (US)
26.05.2010. | 27.05.2010.
Zagrebački plesni centar
 

Kao polazište za svoju najjnoviju kreaciju,Trajal Harrell postavlja pitanje: “Što bi se dogodilo kad bi voguer sa harlemske drag ball scene 1960-tih doputovao na Manhattan i nastupio u crkvi Judson sa ranim post-modernim koreografima?” Ta ideja transplantirana je u suvremeni kontekst i stiže u pet veličina od iznimno male (XS) do iznimno velike (XL). Trajal Harrell iznova ispisuje minimalizam i neutralnost postmodernog plesa, potpuno novim znakovima. Ono čemu svjedočimo nije bilo moguće ni na The Balls niti u crkvi Judson. Auto fikcionalni potencijal izvođača ključni je doživljaj za publiku.

Trajal Harrell studirao je koreografiju na The Martha Graham School of Contemporary Dance, The San Francisco Institute of Choreography, City College of San Francisco, Brown University, Movement Research i Trisha Brown School.

Bio je rezidencijalni umjetnik laboratorija Movement Research, te uredio sam ili u partnerstvu s umjetnicama poput Sarah Michelson and DD Dorvillier, nekoliko izdanja Movement Research Performance Journala.

2006. pozvan je na Koreografsku platformu  bečkog Impulstanz festivala, a 2008. imenovan je za umjetničkog mentora u DanceWeb programu istog festivala.

Bio je izvođač i umjetnički suradnik na improvizacijskom projektu Meg Stuart, Auf den Tisch na Biennalu vizualnih umjetnosti Performa 2009., ten a istoj manifestaciji dramaturg i koreograf na projektu Stone Ihiga vizualnog umjetnika Wengachi Mutu, te skladatelja i pjevača Imani Uzuri.


koreografija & izvedba: Trajal Harrell
dramaturgija: Gerard Mayen
odabir glazbe: Trajal Harrell
kostimi: Michael Ventolo & Trajal Harrell
scenografija: Trajal Harrell
vizualni umjetnik: Franklin Evans
koprodukcija:  Danspace Project, The New Museum, Crossing the Line Festival 2009 & Workspace Brussels/Working Title Festival.

- uz potporu sredstava 2009-2010 Danspace Project Commissioning Initiative I potporu Jerome Foundation, The Map Fund/Rockefeller Foundation, The Alfred Meyer Foundation, & New York City Department of Cultural Affairs.

- uz rezidencijsku potporu Workspace Brussels & Tanzhaus Düsseldorf.