30. 5. 2016. / 18:00 / ZPC

Odsjek plesa Akademije dramske umjetnosti, Zagreb: gostovanje nastavne produkcije predmeta "Izvedbeni projekt", u izvedbi studentica treće godine izvedbenog smjera studija Suvremenog plesa

''i (ne pipkaj ništa) jer će ne stati be šumno''

Koncept i koreografija: Nikolina Pristaš


Nikolina Pristaš je sa studenticama razvijala koreografsku strukturu temeljenu na analizi pokreta kroz digitalnu alatku Whatever Dance Toolbox skupine BADco. i njegovu implementaciju u senzorski aktiviranom svjetlosnom okolišu. Ovako generiran plesni materijal doveden je u odnos s formalnim postupcima američkog pjesnika E.E. Cummingsa i njegovih interpunkcijskih intervencija u pismo.

Prva tematska i metodološka preokupacija ove koreografije je rad u nestalnom svjetlosnom okolišu, koji svojom nepredvidivošću predstavlja kako izvedbeni tako i estetski izazov. Usklađivanje kompozicijskih odluka plesačica, koje su u odnosu povratne sprege s ritmovima vidljivosti, postaje tako temeljni preduvjet za ples i samu koreografiju.
Drugi tematski interes, kao što sam naslov rada sugerira, jest ritam, fenomen koji povezuje mjesto i vrijeme dajući vremenu svojevrsnu infrastrukturu.

Students of images

Koncept i koreografija: Matija Ferlin


Za potrebe ovog koreografskog projekta Matija Ferlin je zajedno sa studenticama istraživao načine koreografskih transpozicija semantičkih i ikonografskih polja slike. Koreografske strukture i izvedbeni materijal generirali su sisteme kojima Ferlin nastavlja formalno istraživanje započeto u predstavi "Nastup" i kasnije nastavlja u "Istovremeno drugi".
Ovu koreografsku minijaturu prati zvučni zapis sastavljen od izgovaranja naslova baroknih slika koje su korištene kao semantičko i izvedbeno polje istraživanja odnosa imenovanog i označenog, te koreografiranog i narativnog.