Nastup maturanata Škole suvremenog plesa Ane Maletić

3. 6. 2016. / 22:00 / ZPC

Program predstavlja sintezu sadržaja iz predmeta Ples-Laban kroz četiri godine srednje škole.

Koncipiran je kao kolaž učenicima najdražih koreografskih skica iz prostorne harmonije i njihovih radova iz područja izražajnosti pokreta s posebnim naglaskom na fraziranju kvaliteta pokreta i kombinacijama faktora pokreta.