Zabawne Zabawki Do Zabawy


Zabawne Zabawki Do Zabawy

Petra Valentić (Hrvatska, Nizozemska): Zabawne Zabawki do Zabawy

30.05.2009. | 18:00h | ZKL, Zagreb

zabawne

Zabawne Zabawki Do Zabawy

autorica: Petra Valentić

izvođači: Petra Valentić, Aleksandra Borys, Erik Spruijt

glazba: Ed de Vos

o predstavi

Predstava Zabawne Zabawki do Zabawy nastala je u suradnji troje mladih plesnih umjetnika tijekom njihova studija na Rotterdam Dance Academy .

…o stvarnom životu u virtualnom svijetu i virtualnom životu u stvarnom svijetu.

…umjetnost i online svijet…

…umjetnost u online svijetu…

…istraživanje nove i drugačije okoline, istraživanje mogućnosti i razina koje ne postoje u fizičkom svijetu, odmak od sebe u stvarnom životu…

…stvaranje virtualne stvarnosti, stvaranje realnog života u virtualnim prostorima…

…protjecanje između svjetova…

o autorici

Petra Valentić rođena 1988. u Zagrebu. Završila je Školu suvremenog plesa Ane Maletić, a potom se od 2004. do 2005. stručno se usavršavala u Studiju za suvremeni ples. 2005. upisuje Rotterdam Dance Academy, Nizozemska na kojoj ima obranu diplome u lipnju 2009.

Kao profesionalna plesačica surađivala je sa Katarinom Đurđević, Zagom Živković, Kristinom de Chantal, Nanine Linninig, Ivanom Schauvliegeom, Lucie Burton, Edanom Gorlickom, trupom Karnemelk… Trenutno je angažirana u trupi Meekers Uitgesproken Dans, Rotterdam, Nizozemska