Program 6. Tjedna suvremenog plesa

 • José Besprosvany – “Von Heute auf Morgen” (Belgija)
 • Theatre of the Moon/Istvan Malgot – “Maskerada/Priča o vojniku” (Mađarska)
 • Plesni studio CZK – “Doručak na travi”, koreografkinja Jasminka Petek-Krapljan
 • Istočni plesni projekt – “Rdeči alarm”, koreograf Matjaž Farič
 • Plesni forum Celje – koreografkinja Gordana Stefanović-Erjavec
 • Jasna Frankić-Brkljačić – “Razdioba podneva”
 • Sybille Starkbaum – “Coocaboora” (Austrija)
 • Plesno kazalište SKUC – “Prekrasno proljeće/Lica koja su zapravo maske”, koreografkinja Neda Marović-Turković
 • Darko Brkljačić – “Mishima”
  • Plesni teatar Ljubljana
  • “Ne dotikaj se”, koreografkinja Sinja Ožbolt
  • “U pot pet”, koreografkinja Tanja Zgonc
  • “Julijana”, koreografi Marko Mlačnik i Brane Potočan
 • Pregled realiziranih plesnih projekata jugoslavenskih televizijskih postaja