Program 5. Tjedna suvremenog plesa

  • Altroteatro/Lucia Latour – “Frilli Troupe” (Italija)
  • Gyula Berger Dance Co – “Synchro System” (Mađarska)
  • Joseph Nadj – “Les sept peaux de rhinoceros” (Francuska)
  • Laokoon Dance Group/ Rosamound Gilmore – “Einmarsch/Misa u H-molu” (Njemačka)
  • Lari Leong – “Eventides/Dark Light/Eux” (Malezija/Francuska)
  • Plesno kazalište SKUC – “Zid”, koreografkinja Milana Broš
  • Gesta – “Bez imena”, koreografkinja Jasna Frankić
  • Zagrebački plesni ansambl – “Ja sad idem van”, koreografkinja Ksenija Čorić-Lešić
  • Plesni teatar Ljubljana – “Panoptikum”, koreograf Brane Završan
  • Studio za suvremeni ples – “Balada o kralju”, koreografkinja Suzana Sliva