Nau


Nau

dance_lab collective | a: Nensi Ukrainczyk

30.05.2009, | 18:00h | ZKL, Zagreb

Nau


Nau

ideja i koncept: Nensi Ukrainczyk

izvođači i koautori: Petra Hrašćanec Herceg, Rina Kotur, Nataša  Mihoci, Nina Sakić, Ivana Vratarić

asistent projekta: Petra Hrašćanec Herceg

svjetlo: Miljenko Bengez

glazba: Beirut, Jan Johansson, Jon Spencer Blues Explosion, Radiohead

kostimi: Alena Orović

scenografija: Alma Selmanović

fotografija: Filip Bundalo

produkcija: dance_lab collective

o predstavi

Nau je kolažna predstava bazirana na improvizacijama kojima su se propitivale kvalitete pokreta tijela, te učinak koji stvaraju promjene tih kvaliteta. U toj improvizacijskoj igri nastale su atmosfere proizašle iz danih kvaliteta koje nisu povezivane vanjskom logikom već subjektivnim osjećajem i samom izvedbom plesača koja se oslanja na trenutak sada.

Svakom izvedbom gledamo koje su mogućnosti promjene unutar danog materijala ili redoslijedu scena, kako ne bi zadržala oblik u kojem je premijerno izvedena.

Ne postoji završna verzija projekta već samo njegove varijacije. Zamišljen je u promjeni i ne postoji njegovo konačno dovršenje, jer ono što ga drži kao cjelinu nije dosljedna koreografija već sama izvedba plesača.

Nensi Ukrainczyk

o autorici

Rođena u Zagrebu, jedna  od  osnivačica dance_lab collectivea i autorica višebrojnih plesnih projekata, nakon školovanja i usavršavanja u inozemstvu (SEAD/Austrija, Tisch  School for Performing Arts NY/SAD, ex.e.r.ce/Francuska) djeluje kao plesna umjetnica i pedagog na području Zagreba i Hrvatske od rujna 2001.

o trupi

Ciljevi dance_lab collectivea sažeti su u samom nazivu organizacije; istraživački pristup u umjetnosti plesa te okupljanje i suradnja umjetnika iz raznih krajeva Hrvatske.

dance_lab collective je osnovan 2003.u Zagrebu i otada je ostvario nekoliko projekata autorica Nensi Ukrainczyk, Petre Hrašćanec Herceg, Roberte Milevoj, Darije Doždor i Ane Mrak, ali i koprodukcije sa Zagrebačkim plesnim ansamblom 2004, s Metamediom iz Pule 2005, sa Studijom za suvremeni ples 2006 i 2008. te Scenom Gorica

dance_lab collective je gostovao na festivalima Zadar snova, Media Medirerranea u Puli, Platformi mladih koreografa, WARP-u, Tjednu suvremenog plesa u Zagrebu,  Festivalu alternativnog i nezavisnog izričaja u Kutini te u Salzburgu i Londonu.