KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR. 1

29. 5. 2014. / 21:30 / ZPC
30. 5. 2014. / 21:30 / ZPC
31. 5. 2014. / 21:30 / ZPC

KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR. 1

Marjana Krajač (HR)

KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR. 1 novi je rad koreografkinje Marjane Krajač. U formi plesne izvedbe za pet plesnih umjetnica rad se bavi koreografijom u formi niza fragmenata koji raščlanjuju njene manifestacije, oblike i simptome. On je istovremeno izvedba, studija, zapis u vremenu i prostoru, koji promatra koreografsku pojavnost u njenoj prvobitnoj datosti. Organizacija kretanja u koreografiju može biti vanjska ili unutarnja ili oboje. Da bi bilo koji pokret mogao biti izveden, prvobitni uvjet je unutarnja organizacija tjelesnog obrasca koji se manifestira na vanjskoj površini tijela. Taj prvobitni pokret, primum mobile, osnova je svih oblika kretanja.

KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR. 1 početak je koreografske serije koja se bavi isključivo pokretom i njegovim ontološkim simptomima. Serija ponire u samu srž koreografske ekspertize osvjetljući ono što je primarno koreografsko, odnosno primarno plesno, u odnosu na sve ostalo, izvedbeno.
Serija koreografskih fantazija zaziva povjerenje i uvjerenje u esencu plesnog medija, tamo gdje je on najfragilniji, tamo gdje je on s onu stranu bilo čega što ga još dodatno naseljava, a ne proizlazi iz njega samog.

Marjana Krajač je autorica brojnih koreografskih radova koji bitno utječu na preoblikovanje razumijevanja što plesna umjetnost može ponuditi u uspostavi suvremenog umjetničkog teritorija. Generirajući različite koreografske formate, u stalnom dijalogu između elaboriranog i sofisticiranog, efemernog i kompleksnog, njen autorski rad kontinuirano proširuje svoj umjetnički zahvat. Plesnu edukaciju započela je na Školi suvremenog plesa „Ana Maletić“ u Zagrebu te diplomirala na Akademiji izvedbenih umjetnosti u Berlinu.

Studirala je također teologiju i religijske znanosti na Humboldt Universität zu Berlin. Dobitnica stipendije za DanceWEB Europe, Mobile Academy Berlin, Enhanced danceWEB Europe Contemporary Dance Coproduction Programme te Choreoroam Europe 2011.
Surađivala je s nekoliko renomiranih europskih koreografa, poput Groupe Dunes, Mårtena Spångberga, Meg Stuart, koji su bitno doprinijeli razvoju njene koreografske vizije.